Föreläsningar hösten 2017

Söndag 1 oktober 13.00 i Enebykyrkan
Synd, feministisk kritik och människans upprättelse 
Samtal om tro och teologi. Jenny Karlsson, präst i Danderyds församling och doktorand.

Onsdag 18 oktober 18.30 i Församlingens Hus
Dagboken som konst 
Föredrag med Tomas Lidman, tidigare riksbibliotekarie och riksarkivarie. Fri entré.

Söndag 26 november 13.00 i Enebykyrkan
Riten berör, stör, syns och luktar
Samtal om tro och teologi. Anna Ortner, präst i Märsta församling och teol.dr.

Ladda ned
Snart kommer höstens program med föredrag och musik på Afternoon tea och Livsglädje tillsammans.