Föreläsningar våren 2018

Teologisk resonans – teater, kultur och musik
Samtal med tre personer om deras drivkrafter, engagemang och tankar
om livet. Carl Henric Svanell, präst i Danderyd, leder samtalen.
Söndag 4/2 kl. 13.00-14.00 Skådespelare Adam Pålsson
Söndag 11/3 kl. 13.00-14.00 Kulturskribent Maria Schottenius
Söndag 20/5 kl. 13.00-14.00 Musiker Tomas Andersson Wij
Ett samarbete med Katedralakademin i Stockholms domkyrkoförsamling.
www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan

Samtal om tro och teologi
Söndag 11/3 kl. 13.00 Prof. em. i religionsfilosofi Eberhard Herrmann.
Söndag 15/4 kl. 13.00 Linda Fromm Wikström, teologie doktor i religionsfilosofi och lärare i svenska som andra språk i Sigtuna kommun.
Plats: Enebykyrkan, vid Enebytorg i Enebyberg. www.enebykyrkan.se

Ladda ned
Motesplatser_vt 2018 (Afternoon tea och Livsglädje tillsammans)
Tro och existens vt 2018
Arbetskretsen vt 2018