Danderyds församling vill möta dig som är ung i Danderyd. Genom olika verksamheter skapar vi mötesplatser för barn och ungdomar i alla åldrar. Här delar vi lek och allvar, sång och musik, glädje och sorg, tro och tvivel. Kort sagt – vi delar livet med varandra!

Gilla Ung i Danderyd på Facebook!