Välkommen till oss!

Vi erbjuder barnen en rolig, lustfylld och lärorik verksamhet nära natur, lekparker och kyrkorum. Förskolorna består av små enheter vilket skapar bra förutsättningar för en fördjupad, nära och vardaglig relation mellan både barn och vuxna.

Folder att ladda ner: Kyrkans forskola danderyds forsamling 2016

Välj mellan tre förskolor
Kyrkans förskola i Danderyd består av tre förskolor som ägs och drivs av Danderyds församling:
• Kyrkbacken i Petruskyrkan, Kyrkvägen 27, Stocksund. Läs mer om Kyrkbacken.
• Enens förskola i Träffpunkt Enebyberg, Enebytorg. Läs mer om Enen.
• Kyrkans förskola i Djursholm vid Djursholms församlingsgård, Bragevägen 32, Djursholm (Änglagaraget). Läs mer om Änglagaragets förskola i Djursholm.

Kontakt
Förskolechef Ebba Zeno, 08-568 957 02, 070-333 22 28.
ebba.zeno@svenskakyrkan.se

Anmälan: www.danderyd24.se

Danderyds kommuns kvalitetspris 2012 och hedersomnämnande 2015
Hösten 2012 fick Kyrkans förskola i Danderyds församling som får den årliga utmärkelsen av Barn- och ungdomsnämnden i Danderyds kommun för sitt systematiska kvalitetsarbete med motiveringen: Kyrkans förskolor har utvecklat ett systematiskt kvalitetsarbete som är demokratiskt, välgrundat och i linje med kommunens inriktningsmål. Kommunens årliga kundundersökning vittnar om ett markant förbättrat resultat.
Hösten 2015 fick Kyrkans förskola Barn- och utbildningsnämndens Hedersomnämnande för “ett omfattande utvecklingsarbete genom att arbeta Reggio Emilia-inspirerat med modern teknik, reflekterande arbetssätt och fördjupning”.

Barnen blir sedda och respekterade
Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig sedda och respekterade. Förskolans pedagoger stöttar barnen att känna tilltro till sin egen förmåga och att bli en del av en grupp. Kyrkans förskola är öppen för alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller bor i en annan kommun.

På förskolorna är barnen indelade i en äldre och en yngre grupp för att ha en miljö och verksamhet som både skapar utmaningar och trygghet. Vi arbetar utifrån den reviderade läroplanen för förskolan och Danderyds kommuns riktlinjer.

Förskola med tradition
Danderyds församling har bedrivit förskoleverksamhet sedan 1965.  Kanske har du, som nu är förälder, själv gått i någon av förskolorna.

Klagomålshantering – för barnens bästa
Vi uppskattar och vill ha en öppen dialog med er föräldrar. Välkommen att höra av dig om du har åsikter/klagomål om något som rör Kyrkans förskolas verksamhet. Klicka och läs mer om hur du gör Klagomålshantering Kyrkans förskola