Man kan döpas som barn, tonåring eller vuxen. Oavsett ålder handlar dopet om gemenskapen med Gud och att vi blir en del av den kristna kyrkan. 

Drop in-dop: Lördagen den 14 april 2018 kl. 11.00-15.00. Läs mer!

Ett litet barn har kommit till världen. Att få ett barn väcker många och starka känslor inombords. Plötsligt har man en ny liten människa att ta ansvar för. I dopet välsignas ditt barn och som förälder får du ett tillfälle att komma med din tacksamhet och glädje men kanske även din oro.

De flesta döps som barn men det finns också många som döps i samband med konfirmationen eller väljer att döpas som vuxen.

Välkommen till livet!
Dopet hör hemma i ett sammanhang av traditioner som binder ihop människor nu och då.  Tradition är viktigt och skapar sammanhang och helhet i livet. I dopet förs vi också in i den andliga samhörigheten med alla döpta genom tiderna och vi blir en del av den kristna kyrkan.

Dopet är ett av kyrkans synliga tecken på gemenskapen med Gud. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Dopet är instiftat av Jesus Kristus själv och är en Guds gåva. För att bli döpt krävs inte att man har uppnått en viss ålder, förstånd, medvetenhet, tro eller moral.

Dopet är ett sakrament, en helig handling där den som döps blir en del av den världsvida kristna kyrkan och blir medlem i Svenska kyrkan.

Vem får döpas?
Alla som önskar döpas får göra det. För att ett barn ska kunna döpas krävs att den eller de som är vårdnadshavare samtycker till att barnet döps. Dopet kostar ingenting, oavsett om dopet sker i den egna församlingen eller på annan ort.