Diakoni – kyrkans sociala verksamhet

Under en livet går vi människor igenom olika faser  med olika behov och olika svårigheter. Vi erbjuder samtal och olika mötesplatser som kan ge möjligheter för människor att växa vidare.

Ordet diakoni är ett uttryck från grekiska och betyder tjänst. Idag beskrivs diakoni som kristen tro och evangelium omsatt i praktisk handling och att ha omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni är också att ge röst åt orättvisor. Diakoner har en socialt inriktad utbildning och är precis som präster vigda till tjänst i Svenska kyrkan och har tystnadsplikt.

Enskilda samtal
Ibland behöver vi någon att samtala med. Det kan röra stort som smått, oro, bekymmer eller annat som hindrar dig från att komma vidare i livet. Diakoner och präster har tystnadsplikt.

Tillfällig ekonomisk hjälp 
Du som bor i Danderyds församling kan söka pengar under hela året. Danderyds församling har en donationsfon och oftast pengar i form av gåvor och kollekter. Du måste falla in under begreppet behövande, som är en skatterättslig term. Det visar du genom bland annat deklaration och inkomstuppgifter. Kontakta diakon Elisabeth Stenberg, 08-568 957 21 eller elisabeth.stenberg@svenskakyrkan.se

Mötesplatser
Det viktigaste är mötet mellan människor. Vi erbjuder därför mötesplatser, kurser och aktiviteter för alla åldrar. I Andrum i Mörby centrum finns till exempel barnrytmik, spädbarnsmassage, Öppet Hus, Frukost i gemenskap, andakt/mässa samt samtalsgrupper om tro och livsåskådning. Afternoon tea och Djursholms kyrkliga arbetskrets erbjuder både underhållning, kultur och livsåskådning på träffarna som är en gång i veckan. En gång i månaden är det program på Livsglädje tillsammans i Enebykyrkan. I Enebykyrkan och på Danderyds bibliotek finns träna svenska-grupper. Läs gärna mer i tidningen Livet, programblad eller under respektive verksamhet på hemsidan.

Hembesök 
Besöksgruppen består av volontärer som då och då gör hembesök hos personer som saknar nätverk. Alla volontärer är utbildade inom Svenska kyrkan. Gruppen samarbetar med Röda Korset  och andra organisationer i Danderyd. Kontakta diakon Estelle Wiesel, 08-568 957 29 eller estelle.wiesel@svenskakyrkan.se

Välkommen att kontakta församlingens  diakoner.