Musiklekis
För både killar och tjejer. Vi lär känna våra röster och lär oss enkla sånger och rytmövningar på ett lekfullt sätt. Vi medverkar i tre gudstjänster per termin. Anmälan tas emot tidigast den månad barnet fyller fem år. Kören passar barn som är 5-6 år.
Tid: Onsdagar 16.30-17.00
Start: 29 augusti 2018
Plats: Petruskyrkans församlingsgård

Information: körledare Kerstin Evén, 08-568 957 49, 070-263 99 45.
kerstin.even@svenskakyrkan.se