Varde ljus?

#Metoo har blivit stort i Sverige. Närmare 70 upprop med tusentals vittnesmål från olika branscher har sett dagens ljus. Svenska kyrkans #Vardeljus är ett av dem. Vad händer nu? 

HÖSTEN 2017. En filmproducent avslöjades i Hollywood och en skådespelerska bad alla som någon gång blivit utsatta för sexuella övergrepp eller trakasserier att skriva #metoo – jag också – i sina flöden på sociala medier. En flod av vittnesmål såg dagens ljus världen över. I Sverige samlade bransch efter bransch sina vittnesmål i separata upprop – skådespelare, politiker, journalister, läkare och lärare. Så även anställda inom kyrkan. #Vardeljus, Svenska kyrkans upprop med 1 382 underskrifter, publicerades den 24 november i Kyrkans tidning.

– Jag känner hopp, det här är bland det viktigaste som har hänt i kyrkan. Även om det inte blev något större medialt genomslag så fick #vardeljus ett gott mottagande inom kyrkan. Det togs på stort allvar, inte minst för att ärkebiskopen och flera biskopar genast gav sitt stöd.

Det säger Anne Sörman. Hon är journalist, numera präst, teolog och forskare.
– Och så har jag blivit aktivist i kyrkans #metoo. Jag kan inte stå utanför det här. Det är en kraftfull rörelse och det är viktigt att kyrkans kvinnor finns med i den, säger hon.

Vad händer nu?
– Locket har öppnats och vi behöver gå vidare, men det kommer inte att ske av sig själv. Vi måste hjälpas åt att hålla frågorna levande, säger Anne Sörman.

Hon berättar att hon och andra inom kyrkan startat #vardeljus Stockholm för att diskutera hur man kan arbeta vidare tillsammans och stötta varandra inom stiftet. Det finns även planer på att hålla en #metoo-mässa där vittnesmål läses upp.

Men även om mycket har hänt på kort tid tror Anne Sörman att det kommer att ta tid för kyrkan att lägga om kursen.
– Ser man tillbaka på vår 2 000 år långa historia så har kyrkan alltid stått nära makten och det manliga perspektivet. Gud och allt som är gott har kopplats till manliga egenskaper och fortfarande är det bara en liten del inom den kristna kyrkan i världen som tillåter kvinnliga präster.

Den nya kyrkohandboken som antogs i höstas (den styr formen och språket i Svenska kyrkans gudstjänster) har valt att tona ner användandet av ord som ”Herren” och ”han” om Gud. Istället ska kyrkan tala om Gud mer könsneutralt. Det är en stor förändring och Anne Sörman tror att det kommer att påverka vårt förhållande till Gud, makt och kön.
– Det är viktigt vilka ord vi använder.

Hon upplever att kyrkan ibland haft en uppfattning om sig själv som något som står lite vid sidan av resten av samhället.
– Men när #metoo sveper över världen påminns vi om att alla problem som finns i resten av samhället också finns inom kyrkan. Vi är en stor arbetsgivare som ställs inför samma utmaningar som alla andra arbetsplatser, säger Anne Sörman.

Och precis som på andra arbetsplatser finns det handlingsplaner och riktlinjer i Svenska kyrkan för hur man ska göra om någon utsätts för sexuella trakasserier. Sedan 1998 finns det dessutom i varje stift i hela Sverige två kontaktpersoner, en kvinna och en man, som man kan vända sig till om man har blivit utsatt.
– Tystnadskulturen har funnits i alla tider, överallt, även inom kyrkan. Men i och med #metoo har den brutits och nu gäller det att jobba, säger diakonen Eva Malmfors som är en av Stockholms stifts två kontaktpersonerna vid sexuella övergrepp.

Hon tycker att stiftet har agerat snabbt och bra. Två veckor efter #vardeljus hade publicerats var alla kyrkoherdar i stiftet på möte kallade av biskop Eva Brunne. Biskopen uppmanade alla att ta del av uppropet och utbilda sig i frågan. Kyrkoherdarna fick också höra om vilka lagar som gäller, om kontaktpersonernas arbete och hur de som stod bakom #vardeljus arbetat.

Danderyds kyrkoherde Staffan Hellgren var en av dem som var på plats.
– Det måste råda absolut nolltolerans för sexuella övergrepp och maktutövande som förminskar i Svenska kyrkan. Är man anställd eller förtroendevald i Danderyds församling gäller det både på och utanför arbetet. Här ska vi visa respekt för varandra, säger Staffan Hellgren.

Svenska kyrkans stöd efter sexuella övergrepp. 

TEXT: Mia Sjöström
BILD: Elliot Elliot