Utställningar i Församlingen Hus

Öppettider: måndag-fredag 9.00-16.00 (9.00-15.00 vecka 27-31)

Mellan dröm och verklighet 7/9-22/10 
Målande berättelser av Carina Linné. Vernissage torsdag 7/9 17.00-19.30.

Den unika blåa planeten 27/10-12/1 
Fotografen Anita Ekberg ställer ut. Vernissage 27/10 17.00-20.00.

Vill du ställa ut? 
Välkommen att kontakta Christina Högberg, 08-568 957 08,  christina.hogberg@svenskakyrkan.se