Jennie Wall (fd Petersen) är präst i Danderyds församling och svarar på frågor om dopet. 
Välkommen att mejla dina frågor: jennie.petersen@svenskakyrkan.se  

Varför döper man? 
– Jesus säger att vi ska döpa och dopet är grunden för tillhörigheten i den kristna gemenskapen. Det är dessutom ett av kyrkans två sakrament, en helig handling, där nattvarden är den andra.

Vad betyder dopet? 
– Dopet handlar om löftet från Gud att Gud älskar människan. Dopet är medlemsgrundande och den som döps blir medlem i Svenska kyrkan. Inom kyrkan brukar man prata om dopets två huvudspår – den döptes relation till Gud och till gemenskapen i församlingen, kyrkan och den kristna världen.

Vad händer om man inte är döpt?
– Det händer inget. Gud älskar inte de döpta mer än de icke-döpta.

Varför döper man barn inom Svenska kyrkan? 
– Det är för att visa att dopet inte är beroende av prestation. Jag måste inte göra något speciellt som människa för att få del av Guds nåd och eviga kärlek.

Kan man döpas som vuxen? 
– Ja, förutsatt att man inte redan är döpt som barn. Man kan bara döpas en gång i livet och dopet kan aldrig tas ifrån en.

Kan du neka att döpa någon?
– Ingen kan hindra någon annan från att bli döpt. Dopet står över kyrka och präster. Det handlar om Guds eviga kärlek. Jag som präst förmedlar dopet på Jesu Kristi uppdrag.

Måste man vara troende som förälder för att få döpa sitt barn? 
– Nej, dopet handlar om barnet, inte om föräldrarna. Men båda föräldrarna måste vara överens om att barnet ska döpas. De flesta vet att dopet har med den kristna tron att göra och många döper sina barn av tradition och ser det som ett sätt att samla familjen. Många föräldrar känner en sådan tacksamhet för sitt barn och är så rädda för att något ska hända barnet. De vet inte alltid vart de ska rikta all tacksamhet, rädsla och kärlek. Dopet kan vara ett sätt.

Vad är ett dopsamtal? 
– Ett samtal med barnets föräldrar om hur de resonerat inför dopet och om hur dopgudstjänsten går till. Det finns vissa bibeltexter och böner som man alltid läser, som innehåller symbolik och djup teologi som kan vara svår att förklara. Men dopet handlar också om glädjen och tacksamheten över att det kommit ett barn till världen. Vi går igenom vilka texter och psalmer föräldrarna vill välja och om de har några särskilda önskemål. Jag brukar även fråga om graviditeten, förlossningen och hur det är att ha blivit förälder och kanske om vad de önskar för sina barn i framtiden. Det är ett samtal, inget förhör, och det finns inga krav.

Varför döps man i vatten? 
– Vatten är förutsättningen för allt liv. Det är en stark symbol. Utan vatten torkar man ut – och även själen kan torka ut. Vattnet står också för rening.

Måste man döpas i en kyrka? 
– Nej. Man kan döpas var som helst. Inne, ute, hemma eller i en annan lokal. Man kan också döpas i havet, en sjö eller å.

Varför är dopklänningen så lång? 
– Det symboliserar att barnet ska växa i sin tro. Även konfirmationskåporna och prästens kläder är stora och fladdriga eftersom man aldrig blir färdig med sin tro – den utvecklas hela tiden. Men det går bra med vanliga kläder.

Varför har man faddrar? 
– För att ge barnet andra viktiga vuxna som kan vara ett stöd och en förebild. En fadder måste vara döpt och ska stå för barnets kristna fostran vilket en del tycker är svårt. Men man behöver inte vara expert på kristen tro eller ens säker på att man tror. Det viktiga är att visa kärlek och omtanke – det är också att visa kristen tro.

Varför får barnet ett dopljus? 
– Det är en påminnelse om Jesus som säger: ”Jag är världens ljus” och ljuset övervinner världens mörker. Tänd ljuset ofta! När det är slut kan man hämta ett nytt i kyrkan.

Hur barnvänligt är ett dop? 
– Själva dopgudstjänsten innehåller många svåra ord som barn inte förstår. Men man kan varva prat med sång och man kan göra de närvarande barnen delaktiga i dopet. De kan få hjälpa till med att hälla upp vattnet och torka barnets huvud. Och det är helt okej att barnen låter och rör sig. Barnen har en särställning i kyrkan. Jesus har sagt ”Låt barnen komma till mig” och vi ska inte hindra dem.

Minns du något dop särskilt starkt? 
– Ja, ett dop där barnet hade en muslimsk pappa som ville att barnet skulle döpas i Svenska kyrkan. Familjen hade även en muslimsk välkomstceremoni. Pappan sa att för honom var det viktigaste att hans barn fick en relation till Gud – det spelade ingen roll om det var som muslim eller kristen.

 

TEXT: Mia Sjöström