Medlemsskap i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan finns för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen – oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare. Som medlem blir du en av Sveriges cirka 6,1 miljoner medlemmar. Du blir medlem i Svenska kyrkan genom dopet.

Gemensam grund är tron på Jesus Kristus som vår Herre. Livet ser olika ut i olika perioder i livet. Likaså är det med tron – den förändras genom de livserfarenheter du får genom livet. I församlingens olika sammanhang kan din tro fördjupas till exempel i gudstjänsten, i samtalet med andra eller kanske när du är på konfirmationsläger.

Här kan du ladda ner en
Blankett för inträde (vuxen)

Medlem genom dopet
Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som lämnat Svenska kyrkan är alltid välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på ålder och livssituation.

Barnet som medlem 
Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Kyrkoavgift
Som vuxen medlem betalar du kyrkoavgift. I Danderyds församling är den 72,5 öre per intjänad 100-lapp. Genom kyrkoavgiften gör du det möjligt att vårda kyrkobyggnaderna som är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv. Du gör det också möjligt för Danderyds församling att bedriva ett aktivt arbete bland barn, unga och vuxna. Hembesök hos äldre (diakoni), ekonomiskt bistånd och själavård för behövande samt vuxenvandringar på helgnätter är en viktig del av församlingens sociala arbete.

Folkbokförd utanför Sverige 
Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Utträde 
Om du vill utträda som medlem i Svenska kyrkan ska du anmäla det till den församling du bor i senast den 31 oktober för att inte behöva betala kyrkoavgift för det kommande året.
Att utträda ur Svenska kyrkan är helt kostnadsfritt men det finns företag som trots detta tar betalt för den tjänsten. Läs mer om att utträda.