Vart fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan, Då kan du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta . Om du är 18 år får du dessutom ställa upp som förtroendevald.

Den 17 september 2017 är det val. Två veckor innan börjar förtidsröstningen. Här får du veta mer om årets kyrkoval.

Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär att alla medlemmar har möjlighet att påverka vilka personer och grupper som ska få förtroendet att på olika nivåer besluta och företräda Svenska kyrkan. De påverkar i sin tur vilken verksamhet som församlingen ska satsa på; arbete bland barn och unga, kör- och konsertverksamhet, byggandet av ny församlingsgård med mera.

Så styrs Danderyds församling.

Vad väljer du till? 
Genom direkta val väljs förtroendevalda till

  • kyrkofullmäktige i Danderyds församling
  • stiftsfullmäktige i Stockholms stift
  • kyrkomötet på den nationella nivån.

Om du har frågor om kyrkovalet är du välkommen att kontakta informatör Christina Högberg 08-568 957 08. E-post: christina.hogberg@svenskakyrkan.se 

Utförlig information om kyrkoval kan du få på Svenska kyrkans valwebb.