Gud i vardagen 
Gud möter oss i vardagslivet och alla människor har något att ge och bidra med. Det är ett förhållningssätt som präglar Danderyds församlings arbete. Kristen tro är ingenting vid sidan av eller bortom det vanliga.

Församlingens uppdrag är, enligt Kyrkoordningen, att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Vi hoppas att vi kan vara uppmärksamma på olika behov, både kroppsliga, sociala och andliga, som finns bland alla som bor och vistas i Danderyd – och att verksamheten utgår ifrån de behoven.

Aktiv församling 
Förskola, hembesök, körsång, andakter, ikonmålning, vigsel, gymnastik för äldre, dop, gudstjänster, enskilda samtal, konfirmation, konserter, utställningar, skolkyrkans vandringar, begravning, pilgrimsvandringar och retreater. Listan på verksamheter i församlingen kan göras betydligt längre än så. Det finns något för varje ålder och du är välkommen att delta!

Församlingsinstruktion Danderyds församling

Ladda ner verksamhetsplan och budget för 2018: Verksamhetsplan och budget 2018

Personal och volontärer i samarbete 
Närmare 60 personer är anställda i Danderyds församling och ett 70-tal är aktiva som volontärer. I personalgruppen finns förutom präster och diakoner även förskolepedagoger, kyrkogårdspersonal, musiker, vaktmästare, kommunikatör, ekonomer, administratörer med flera.

Kyrkorna och kyrkogårdarna – vårt kulturarv 
Det finns tre kyrkor (Danderyds kyrka, Sätraängskyrkan och Petruskyrkan) och två kapell/andaktsrum (Altorps kapell, Klockare Malms kapell bredvid Danderyds kyrka, Sätraängskyrkans lilla kapell och Andrum i Mörby centrum) som tillhör församlingen. Danderyds kyrkogård finns i anslutning till Danderyds kyrka och Altorps kapell ligger på Djursholms begravningsplats. Dessutom ingår Danderyds församling i samarbeten med Djursholms kapell och Kyrkan i Enebyberg. Alla kyrkor har församlingslokaler som går att hyra för kurser och konferenser, minnesstund, dopkaffe, med mera.

Församlingen är lokal och internationell 
Danderyds församling är en av 61 församlingar i Stockholms stift. Tillsammans med Lidingö församling, Sundbybergs församling och Solna församling ingår Danderyds församling dessutom i Solna kontrakt. Svenska kyrkan finns i hela Sverige men även utomlands genom Svenska kyrkan i utlandet och det internationella arbetet. Även i Danderyds församling är det internationella engagemanget stort med vänförsamlingar i Moshi (Tanzania) och i Vestiena (Lettland).
Så styrs Danderyds församling

Miljöarbetet i Danderyds församling
Under 2018 arbetar vi för ett första steg av Svenska kyrkans miljöcertifiering . Det är ett stort och ambitiöst miljöarbete som ska genomföras inom alla verksamheter. Vissa delar av certifieringen är genomförd, andra delar är påbörjade eller ska påbörjas.

Mer om Svenska kyrkan.
Mer om Stockholms stift.