Nyttig bisyssla

“Himmelskt gott” är Danderyds församlings egen honung. Nu är sommarens leverans klar. Honungen köper du i Församlingens Hus. Intäkterna (Pris: 50 kr/burk) går till vänförsamlingen i Moshi, Tanzania.

Martin Kruså ansvarar för bikuporna vid Församlingens Hus vid Danderyds kyrka.

“Han är en ganska nybliven biodlare, Martin Kruså, men redan full av idéer kring hur han ska utveckla sin biodling när han flyttar den till Danderyds kyrkogård i vår.
– Jag vill försöka mig på att odla fram bidrottningar och så har jag precis byggt några topplistkupor som jag vill pröva där, säger Martin Kruså och förklarar att i topplistkupor bygger bina vax fritt, istället för på de färdigpressade vaxkakor som sitter i ramar i stapelkupornas lådor.

Han blev intresserad av biodling för några år sedan och gick en nybörjarkurs vintern 2014 hos Danderyd-Täby biodlarförening. Samma sommar köpte han sina två första bisamhällen och ställde upp bikuporna på den lilla kedjehustomten i Täby.
– Jag har nästan bara fått positiva reaktioner. De flesta tycker att det är häftigt och spännande med bin, även om någon granne var lite tveksam först. Men allt har gått bra.

Bin kan stickas, men dör efteråt. De sticker bara om de känner att bisamhället är hotat.
– Man kan vara två meter ifrån ett bisamhälle med tiotusentals bin utan att det är någon fara, men man ska inte gå fram till det eller börja rota i det utan att veta vad man gör.

Under sina två år som biodlare har Martin Kruså både delat på några av sina bisamhällen och köpt in nya och idag har han totalt åtta bisamhällen.
– Jag märkte i somras att det kan bli lite väl mycket bin på en så pass liten tomt som vi har, så ja fick ställa två kupor hos mina föräldrar. Jag ser fram emot att hålla till på Danderyds kyrkogård där det finns så mycket mer plats.

Det är Martin som brinner mest för bin i familjen, men alla tre barnen har fått var sin biodlardräkt och ibland är de med när han jobbar med kuporna.
– För mig är det en stor naturupplevelse varje gång jag går fram till kuporna, speciellt om jag är nere och rotar i dem. Men även att bara titta på hur bina flyger fram och tillbaka och hämtar pollen gör att man känner sig delaktig i naturen. Sen är det kul att få egen honung också!

Första sommaren fick han 22 kilo och andra 35 kilo. Det är lite, säger han, och beror på en dålig sommar kombinerat med att hans bisamhällen var ganska små eftersom han precis delat på dem.
– Ett bisamhälle behöver alltid en viss markservice i form av städning och beskydd av kupan. Är samhället litet så är det inte så många bin som kan vara ute och samla nektar till en början, innan samhället har hunnit föda upp fler bin. I år ska jag hålla ihop kuporna vilket borde ge betydligt mer honung. Och den här sommaren kan inte bli sämre än den i fjol.

Det är tack vare Ebba Zeno, förskolechef i Danderyds församling, som det finns bin
på Danderyds kyrkogård.
– Jag var på miljöteologiska dagar för några år sedan där man pratade mycket om
vikten av bin och hoten mot dem. Jag tänkte att här måste vi vara med och hjälpa
till. Bin är så tydligt, konkret och ett steg framåt i församlingens miljöarbete.

Eftersom kyrkogårdar ofta består av många olika blommande arter är det en god plats för bin. Ebba Zeno kontaktade Danderyd-Täby biodlarförening för att höra om någon biodlare var intresserad av att ställa sina bikupor på Danderyds kyrkogård. Det resulterade i att biodlaren Fredrik Blommé har haft sina bin där under de senaste tre åren. I vår, när det är tillräckligt varmt för att flytta bin, tar Fredrik Blommé hem sina bin – pendlingen blev för lång för honom – och istället flyttar Martin Kruså dit sina. För honom är pendlingen till bina inget problem, han passerar ändå kyrkogården varje dag till och från sitt jobb.
– Danderyds församling säljer honungen från kyrkogården i Församlingens Hus under namnet ”Himmelskt gott”. Alla pengar går till att stötta biodlare i våra vänförsamlingar i Moshi-området i Tanzania, säger Ebba Zeno.

Text: Mia Sjöström. Artikeln publicerades i Livet nr 2, 2016.