Anders Bergstrand – ny ordförande i Kyrkorådet

“Se människan bakom schablonen” säger  Anders Bergstrand som är kyrkorådets nya ordförande. Vem är Anders och vilka frågor tycker han är viktiga att arbeta med?

 

Ålder: 71
Bor: Enebyberg
Yrkesbakgrund: Jurist har huvudsakligen jobbat med människo- och arbetsrätt och på senare år med kultur och kulturmyndigheter.
Intressen: Hunden Thilda, att röra mig, springa, gå och simma, föreningsliv och samhällsfrågor.
Erfarenheter från uppdrag inom Svenska kyrkan: Har ansvarat för de centrala kyrkliga avtalen som arbetstagarpart, har arbetet med utvecklingsprojekt inom Svenska kyrkan åt Trygghetsstiftelsen. Danderyds församling, ledamot av kyrkofullmäktige, revisor, ordförande i valnämnden.
Förebild: Var och en som står upp för sina ideal.
Detta gör mig arg: När människor behandlas olika.
Detta gör mig glad: När man ser människan bakom schablonen.

Vilka frågor tycker du är viktiga för Danderyds församling idag?  
Att kyrkan är i samklang med sina medlemmar och att vi kan stödja och värna de fattigaste, de föräldralösa och de gamla. Med andra ord ett gudstjänstliv som når ut till Danderydsborna och en uppsökande, stark och aktiv diakoni.

Vad betyder Danderyds församling för dig?
Jag vet inte. Församlingen som sådan är kanske viktig som närvarande i det dagliga men i grunden är det tron som motiverar och stärker mig. Och som gör att jag vill åta mig uppdrag i församlingen.

Tre ord eller meningar som beskriver din tro
Min tro är mycket enkel. Jag accepterar att jag inte kan förstå allt och jag har lätt för att läsa trosbekännelsen. Den sammanfattar min tro.

Annat som du själv vill lyfta fram…
Både Svenska kyrkan och Danderyds församling behöver stärka sin framtidstro. Det är inget axiom att antalet medlemmar ska minska år från år. För mig känns det rimligt att knappt två tredjedelar av befolkningen har en tro som motiverar dem att även i fortsättningen vara medlemmar i Svenska kyrkan. Vi måste vara tydliga, medlemskap handlar inte om pengar det handlar om att tro.