Lyssna till ditt hjärta!

Forskning visar att kropp, själ och ande hänger tätt samman för ett existentiellt välbefinnande. Med utgångspunkt från olika livsåskådningsteman samtalar vi under sex kvällar om vad som är viktigt i livet, vad vi förundras över och vad som ger livet mening.

Existentiell hälsa – är ett begrepp som formulerats utifrån WHO:s definition av hälsa
och som omfattar en fullständig fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Existentiell
hälsa vill framförallt lyfta fram den psykiska, sociala och andliga hälsan.

Tid: Måndagar 17.00-18.30
Grupp 1: 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11 och 26/11 2018.
Grupp 2 (fortsättningsgrupp): 10/9, 8/10, 22/10, 5/11 och 19/11 2018.
Plats: Andrum, Mörby centrum, plan 5 (vid vårdcentralen)
Information/anmälan: diakon Elisabeth Stenberg, 08-568 957 21 eller elisabeth.stenberg@svenskakyrkan.se