I Danderyds församling arbetar ca 60 personer inom en mängd olika yrken. Här finns präster, diakoner, musiker, ekonomer, förskolepersonal, administratörer, fastighet-, service- och IT-personal, kommunikatörer, kyrkogårdsarbetare med flera. 

Just nu har vi inga lediga tjänster.