Altarskåpet 
Altarskåpet är snidat i trä av Syster Lydia som tillhör Mariadöttrarna i Vallby, en nunneorden inom Svenska kyrkan. Skåpet skildrar i en bildsvit den kristna grunden. Till vänster Inkarnationen, Gud som blev människa, i mitten Den uppståndne Kristus som den gode herden, till höger Pingsten, den treenige Gudens verkan genom Den Helige Ande idag.

Ljusbäraren 
Ljusbäraren är också tillverkad av Syster Lydia.

Kyrksilver
Kyrksilvret är tillverkat av silversmeden Carl-Göran Hemlin 1986.

Orgeln
Orgeln är tillverkad av Walther Thür i Torshälla. Den omfattar fem stämmor. I kyrkan finns dessutom ett piano.