Den första prästgården byggdes 1656. Där fanns alla de byggnader som tillhörde en prästgård på den tiden. Under 1700-talet förföll prästgården dels på grund av pesten 1710-1711, dels för att församlingen saknade pengar. När kyrkoherde Johan Peter Wallensteen flyttade in 1783 genomgick prästgården en omfattande renovering bland annat med stora nyplanteringar.

Ny prästgård i Djursholm
År 1914 upphörde Sätra prästgård som just prästgård. Som ersättande prästgård färdigställdes en större villabyggnad i Djursholms Ösby. Sätra prästgård hyrdes ut till vanligt jordbruk. När församlingen 1959 återfick Sätra prästgård var byggnaden hårt angripen av röta och husbock.

Riva ner och bygga upp
Byggnaderna revs men byggdes åter upp enligt gamla ritningar och återinvigdes den 7 oktober 1970. År 2003/2004 (?) genomgick prästgården en omfattande renovering och utökades med ett våningsplan.

På gården finns, förutom huvudbyggnaden, en expeditionsflygel, ett gårdskapell, en bostadsbyggnad och en magasinsbyggnad. Utanför gårdstomten finns Kuskbostaden som är personalbostad och det gamla hönshuset, numera kallad Mor Annas stuga.

Gårdskapellet används idag till bland annat mindre dop och vigslar.

Källa:
Upplands kyrkor 216, av Ingmar Kihlström. Utgiven av Uppsala stifts kyrkobeskrivningsredaktion.