Den nuvarande kyrkobyggnaden invigdes i september 1984. Arkitekten Bo Grefberg, från Stocksund, ritade kyrkan efter den tidigare logens mått. De övriga två angränsande byggnaderna var tidigare det gamla stallet och vagnslidret. Det nuvarande Vagnslidret är inrett och där finns kök och samlingslokal för dop- och begravningskaffe, bröllop och församlingsverksamhet. I Stallet levandegörs julens och påskens berättelser genom installationer där dockorna är i fullstorlek.