Danderyds kyrka är församlingens äldsta kyrka. Det är också församlingens huvudkyrka. Kyrkans första del byggdes på 1400-talet men redan på 1300-talet fanns det en kyrka av trä. Danderyds kyrka är en levande och välbesökt kyrka. Kyrkorummet inbjuder till stillhet. En fin dag kan solljuset nästan skapa en magisk stämning när det strilar in genom kyrkfönstren.

Genom århundraden har danderydsbor kommit till Danderyds kyrka i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning och så är det även idag. Danderyds kyrka är en levande kyrka med konserter, skolavslutningar, skolkyrkans temavandringar, andlig vägledning och mycket annat.

Under 2017 tillkom en utbyggnad längs kyrkans norra långskepp med en ny ingång. Tillbyggnaden innehåller bland annat ett rum där brudpar, körer och begravningssällskap kan samlas. Dessutom finns det en handikappanpassad toalett samt en garderob. På detta sätt är Danderyds kyrka mer anpassad för dagens behov.

Välkommen att gå på en rundvandring https://goo.gl/maps/oywy1 i kyrkan (Google Maps).

Bredvid Danderyds kyrka ligger Klockare Malms kapell med ett andaktsrum för mindre begravningar, vigslar och dop.

Tillgänglighet 
Danderyds kyrka är utrustad med teleslinga. En ramp gör det lätt att komma in i kyrkorummet.

Adress: Angantyrvägen 41, 182 54 DanderydTelefon: 08-568 957 64

Öppettider

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och förrättningar.

Om du vill besöka kyrkan på andra tider är du välkommen att kontakta kyrkovaktmästarna Oya Berlin (vik), 08-568 957 37 eller Mats Loreman, 08-568 957 33.

Sevärt

  • Två krucifix från 1100-talet och 1200-talet
  • Väggmålningar från 1500-talet
  • Madonna från slutet av 1200-talet
  • Familjen Banérs begravningsvapen och gravtumba
  • Dopfunt av konstnärinnan Maj Starck

Läs mer under Sevärt.