Gravvård (gravsten) för kistgravar och urngravar
Bestämmelserna för gravvårdars storlek och utformning varierar mellan olika områden på begravningsplatserna. Gravvård (gravsten) ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Därför vill vi att du eller stenhuggeriet som anlitats kontaktar kyrkogårdsförvaltningen innan gravvården beställs.

Om större förändringar ska göras med gravvårdens utseende krävs ett godkännande av kyrkogårdsförvaltningen precis som för en ny gravvård.

Den 1 maj är det dags att ta bort gravlyktan på grund av brandrisk och för att underlätta vårstädning samt vår- och sommarplantering. Det som ligger kvar efter den 1 maj kommer att tas bort av kyrkogårdspersonalen.