För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns ett begravningsombud som ska ha kännedom om begravningsverksamheten för att ta tillvara de som inte är kristna och övriga religioners önskemål.

Åke Karén är begravningsombud i Danderyds kommun och församling.
Telefon: 070-695 04 17

Om du kommer från någon annan kommun – tag kontakt med din kommun för att ta reda på vem som är begravningsombud. Länsstyrelsen har tillsyn över begravningsverksamheten.