Kontroll av gravstenar

Under maj och juni 2017 genomförs kontroller av gravstenssäkerheten på Danderyds kyrkogård. I augusti (vecka 34) påbörjas kontrollen av gravstenar på Djursholms begravningsplats. 

Tester kommer att utföras i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm. I de fall då gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven kommer graven att märkas upp och gravrättsinnehavaren att kontaktas via brev. Om gravstenen bedöms vara en akut säkerhetsrisk kommer den att läggas ner.

Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor har skett på grund av vältande gravstenar.

Inventeringen utförs av Yster Construction enligt CKG:s riktlinjer.

Begravningsavgiften finansierar kontroll och besiktning av gravstenarna.

Eventuellt åtgärdande av gravsten betalas av gravrättsinnehavaren. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.

Observera dock att stenen kan vicka något på sockeln utan att den utgör en fallrisk. Denna ”vickmån” finns där för att stenen ska kunna lyftas av från sockeln vid exempelvis en textkomplettering.

För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande:

  • Gravstenen får inte luta för mycket.
  • Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).
  • Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Här kan du se filmen om hur gravstensinventeringen går till .
Kontaktuppgifter till Danderyds kyrkogårdsförvaltning.

danderyds kyrkogard_liten