Präst  
Niklas Utterhall 
08-568 957 24
e-post: niklas.utterhall@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Simon Liljecranz
08-568 957 43        SMS/MMS: 070-225 02 42
e-post: simon.liljecrantz@svenskakyrkan.se 

Musiker 
Johan Björling
08-568 957 06   SMS/MMS: 070-600 97 73
e-post: johan.bjorling@svenskakyrkan.se