Präst  
Niklas Utterhall 
08-568 957 24
e-post: niklas.utterhall@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Stina Klimscha
08-568 957 41        SMS/MMS: 070-600 66 45
e-post: stina.klimscha@svenskakyrkan.se 

Musiker 
Johan Björling
08-568 957 06   SMS/MMS: 070-600 97 73
e-post: johan.bjorling@svenskakyrkan.se