Kyrkvaktmästare
Oya Berlin   08-568 957 37   SMS/MMS: 0706-22 26 70
e-post: oya.berlin@svenskakyrkan.se 

Mats Loreman  08-568 957 33   SMS/MMS: 070-622 66 49
e-post: mats.loreman@svenskakyrkan.se


Driftsansvarig fastighetsskötare  

Robert Nihlén  08-568 957 32   SMS/MMS: 070-293 31 99
e-post: robert.nihlen@svenskakyrkan.se