IT- och telefoniansvarig
Linus Hagman
  08-568 957 30
e-post: linus.hagman@svenskakyrkan.se