Förskolechef 
Ebba Zeno  08-568 957 02   SMS/MMS: 070-333 22 28
e-post: ebba.zeno@svenskakyrkan.se

Förskolan Duvan – Djursholm 
08-568 957 58, 076-786 68 88
e-post: forskolan.duvan.danderyd@svenskakyrkan.se

Förskolan Lärkan, Djursholm
08-568 957 57, 072-231 20 12
e-post: forskolan.larkan@svenskakyrkan.se

Förskolan Enen, Enebyberg 
08-568 957 60, 076-765 00 58
e-post: forskolan.enen@svenskakyrkan.se

Kyrkbackens förskola, Stocksund
08-568 957 50, 076-765 00 56