Stina Klimscha
08-568 957 41, 070-600 66 45
e-post: stina.klimscha@svenskakyrkan.se