Kanslichef
Katarina Gunnarsson
  08-568 957 09   SMS/MMS: 070-263 30 20
e-post: katarina.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Ekonom
Margareta Byström  08-568 957 11  SMS/MMS: 070-600 17 76
e-post: margareta.bystrom@svenskakyrkan.se

 

Församlingens konto: Danderyds församling Pg 7 29 12-9.

SWISH 
Dagens kollekt: 1231 300 235
Vänförsamlingen i Moshi, Tanzania: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet)
Servering/bokbord: 1234 523 320