Bokning av dop, vigsel, begravning samt kyrkor och kapell 
Katarina Engelin 08-568 957 10
(måndag-torsdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00)
e-post: katarina.engelin@svenskakyrkan.se

Bokning av församlingsgårdar
(måndag-torsdag kl. 9.00-12.00)
Madeleine Olving  08-568 957 35
e-post: madeleine.olving@svenskakyrkan.se
Ingvor Hallström  08-568 957 35
e-post: ingvor.hallstrom@svenskakyrkan.se