Administratör 
Katarina Engelin 08-568 957 10
(måndag-torsdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00)
e-post: katarina.engelin@svenskakyrkan.se

Hanna Grimstedt (Moshi- och miljösamordnare)
08-568 957 53, 070-677 13 40
e-post: hanna.grimstedt@svenskakyrkan.se