jag är ett liv

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp. Svenska kyrkans julkampanj lyfter i år situationen för barn som lever på gatan i Manilla i Filippinerna. Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

Ge en gåva och förändra liv!

  • SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr.
  • Swischa valfritt belopp till 9001223
  •  Pg 90 01 22-3 eller 900-1223

”Jag vill också ha läxor som de stora barnen”
Så säger Tina, 5 år, som idag bor på det långtidsboende som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer i Filippinerna. På Bahay Tuluyan; ”Det trygga huset”, bor barn som tidigare levt sitt liv på gatan i Manilla. Här får barnen äta näringsrik mat och gå i skolan.

I Manilla, Filippinerna, stödjer Svenska kyrkans internationella arbete projekt för att rädda barn från gatan. Vår lokala partner Bahay Tuluyan; ”Det trygga huset”, arbetar genom mobila team som söker upp barn på gatan, drop-in-center dit barn kan komma dagtid, utbildningsprogram för ungdomar samt korttids- och långtidsboende för barn och unga i behov av mat, husrum och vuxenstöd. Verksamheten innefattar även utbildning av vuxna som har viktiga roller när det handlar om barns rättigheter, så som föräldrar, lärare, socialarbetare, poliser och anställda på lokala myndigheter. Barn och familjer erbjuds juridiskt och psykosocialt stöd för att ta sig ur en utsatt situation.

Foto: Kat Palasi_ikon