Penye nia, pana njia är ett ordspråk på swahili som betyder; Finns vilja, finns väg.

MOSHI är en stad i norra Tanzania, omgiven av många byar och belägen vid berget Kilimanjaros fot. Dess nedre sluttningar är bördiga med banan- och kaffeodlingar. På den vidsträckta slätten nedanför berget odlas främst majs, ris och sockerrör. Området är ofta utsatt för svår torka och ibland våldsamma översvämningar vilket gör människors livsvillkor mycket osäkra.

I Moshiområdet finns Svenska kyrkan i Danderyds tanzaniska vänförsamlingar. Danderyds församling vill tillsammans med församlingarna i Moshi, arbeta för att utbytet mellan oss skall vara ömsesidigt och så brett som möjligt för att ge oss alla vänner, insikter och ny kunskap.

Vår vision

  • Att tillsammans med andra inom den världsvida kristna gemenskapen delta i Guds mission och dela på det som vi har fått.
  •   Att i mötet mellan olika kulturer försöka förstå vad våra verkliga behov är.
  • Att åstadkomma en utveckling tillsammans, både andligt, kulturellt och materiellt, som gör oss alla till helare människor.

Arbetsområden
Idag finns olika projekt inom utbildning, miljö, hälsa och mjölkprojektet med mejeri och mjölk till skolbarn. I menyn till höger kan du få veta mer om projekten.

Läs mer i rapporten Från vänförsamling till vänstift 2017_komprimerad

Du kan stödja!
Om du vill skänka pengar till något av projekten kan du sätta in pengar till Danderyds församling, pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi och det projekt du vill stödja.
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet)

Vill du engagera dig? 
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta Hanna Grimstedt, samordnare för Moshi-samarbetet i Danderyds församling.