Ikoner – ett fönster mot himlen 13/9-12/10

Den heliga tystnaden, Ömhetens Gudsmoder, Heliga Anna av Novgorod. Välkommen till en utställning med 57 ikoner som förhoppningsvis väcker din nyfikenhet för Bibelns berättelser.

En ikon är en predikan. Den är Guds ords uppenbarelse i bild och dess konstnärliga värde är förknippat med ett ännu högre andligt värde. En ikon, av grekiskans eikon, har sin ursprungliga tradition inom den ortodoxa traditionen.

Heliga ting
Det finns olika geografiska stilinriktningar och skolor. För att uttrycka heliga ting har ett bildspråk utvecklats men det finns en viss enhetlighet när det gäller inriktning och teknik. Det andliga framställs med sträng stilrenhet.

Ikonerna är målade av Pyret Sellberg, Christine Bäcklund, Terttu Lindqvist tillsammans med deltagare i Danderyds församlings ikonmålningsgrupp. I gruppen ingår Lis Wahlgren- Brännström, Berit Falk, Lena Koistinen, Maria Sellberg, Britta Wahren, Ann Mari Winell och Monica Winell.

Tid: Utställningen pågår 13/9-12/10 2018. Vernissage torsdag 13/9 kl. 17.00-19.00.
Plats: Församlingens Hus, Angantyrv. 39 (bredvid Danderyds kyrka)
Öppet: måndag-fredag 9.00-16.00.

Källa: Ikonmålningens grunder av Marianna Flinckenberg-Glauschkoff