heligt öra

– Människor har ett behov av att bli lyssnade på.
Det säger Carl Henric Svanell som arbetar som präst på Danderyds sjukhus och i Danderyds församling. Han har varit präst i drygt fyra år innan han började arbeta i Danderyd för några månader sedan.
– I alla samtal jag har som präst är det mitt uppdrag att lyssna. Det betyder inte att jag är tyst under samtalet utan att jag ställer många frågor. Jag har fokus på den andre och det är den andre som styr vad vi ska prata om. Jag får vara ett heligt öra för en stund då människor får berätta sin berättelse.

untitled

På Danderyds sjukhus ser han sig som en samtalsresurs och en medmänniska. I hans uppdrag som sjukhuspräst ingår det att ansvara för den andliga vården för både patienter, anhöriga och personalen.
– Telefonen ringer och fem minuter senare är jag på avdelningen. Jag vet aldrig riktigt vad som väntar. Det kan vara någon som förlorat en anhörig, någon som fått ett allvarligt sjukdomsbesked eller att en i personalen vill prata om något som hänt.

Han ser det som en förmån att få arbeta på sjukhuset där det finns mer tid för samtal.
– Men det är inte alltid man sitter ner och pratar länge. Mina kortaste samtal kan vara några minuter bara, och de kan ändå betyda mycket, säger Carl Henric Svanell och fortsätter;
– Jag tror väldigt starkt på att öppna och respektfulla möten gör något med oss. Vi blir till i mötet med varandra och Gud finns närvarande i de där stunderna.

Under ett själavårdande samtal har prästen absolut tystnadsplikt. Men som präst har man även många andra sorters samtal som exempelvis förberedande samtal inför dop, bröllop och begravning.
– Det är några av de viktigaste stunderna i livet. Det är övergångsriter och ritualer både inom Svenska kyrkan och inom de flesta kulturer och traditioner i världen.

I samtalet träffar han föräldrarna som ska döpa sitt barn, paret som ska gifta sig eller de anhöriga till den som ska begravas.
– Det finns två tydliga spår i de här samtalen. Det ena är att de jag möter får berätta och det andra är att vi går igenom det praktiska kring vad som kommer att hända i kyrkan.

Under samtalet ställer Carl Henric frågor. Det kan handla om födseln eller hur livspusslet går ihop med ett litet barn. Hur paret träffades eller vad de tycker om hos varandra. Hur den avlidnes livsresa såg ut med uppväxt, vänner, familj och arbete och hur livet är nu för de som är kvar.
– När jag träffar de här människorna lyssnar jag först. Men sedan ska jag göra ett offentligt tal av deras berättelse. Jag måste vara varsam med de uppgifter jag fått samtidigt som jag behöver ta hänsyn till dem som sitter i kyrkan och lyssnar under själva akten.
Att få ta del av människors berättelser ser han som en ynnest.
– Jag får vara medvandrare för en stund och när jag lyssnar på alla berättelser upptäcker jag vad det är att vara människa.

Vill du prata med en präst eller diakon?
Vi erbjuder gratis samtal och både präster och diakoner har tystnadsplikt.

Text: Mia Sjöström
Foto: Elliot Elliot