Gravvårdssäkring på våra kyrkogårdar

Under sommaren och hösten har arbetet med att kontrollera gravstenarnas säkerhet på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats genomförts.

Nu påbörjas arbetet med att åtgärda de stenar där gravrättsinnehavaren har beställt säkringen via kyrkogårdsförvaltningen. Detta arbete utförs av Yster Construction AB och här kan du se filmen om hur arbetet går till.

Arbetet pågår måndag-fredag kl. 6.00-19.00 samt lördag-söndag kl. 8.00-20.00.

Vi vädjar till dig som besökare om förståelse för vårt arbete.

Foto: Maria Svensk, Ikon

 

BAKGRUND
Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor har skett på grund av vältande gravstenar.

Testerna har utförts i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm. I de fall då gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven kommer graven att märkas upp och gravrättsinnehavaren att kontaktas via brev. Om gravstenen bedöms vara en akut säkerhetsrisk kommer den att läggas ner.

Inventeringen utfördes av Yster Construction enligt CKG:s riktlinjer.

Begravningsavgiften finansierar kontroll och besiktning av gravstenarna.

Eventuellt åtgärdande av gravsten betalas av gravrättsinnehavaren. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.

Observera dock att stenen kan vicka något på sockeln utan att den utgör en fallrisk. Denna ”vickmån” finns där för att stenen ska kunna lyftas av från sockeln vid exempelvis en textkomplettering.

För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande:

  • Gravstenen får inte luta för mycket.
  • Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).
  • Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Här kan du se filmen om hur gravstensinventeringen går till .
Kontaktuppgifter till Danderyds kyrkogårdsförvaltning.