Gravvårdssäkring på våra kyrkogårdar

Under 2017 har arbetet med att kontrollera gravstenarnas säkerhet på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats genomförts. 

Till er/dig som ha beställt gravstenssäkring via Danderyds församling
Arbetet med gravstenssäkringen på båda kyrkogårdarna är nu utfört och uppfyller Centrala Gravvårdskommitténs (GKC) krav.

Arbetena fortsätter under 2018. Vissa beställningar har kommit in i slutet av 2017. Dessa arbeten kommer att utföras under våren 2018.

Observera detta när du kommer till din gravvård
Viss rörlighet finns mellan stenen och den sockel som stenen står på. Det är helt i enlighet med regelverket och beror på att dubbarnas diameter är något mindre än de hål i stenen undersida som dubbarna sitter i. Anledningen till detta är att stenen ska kunna lyftas av från sockeln vid behov av framtida textkomplettering eller annan åtgärd.

Här kan du se filmen om hur gravstensbesiktningen går till . Filmen visar också på stenens rörlighet.

BAKGRUND
Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor har skett på grund av vältande gravstenar.

Testerna har utförts i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm.

 

För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande:

  • Gravstenen får inte luta för mycket.
  • Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).
  • Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Kontaktuppgifter till Danderyds kyrkogårdsförvaltning.

Foto: Maria Svensk, Ikon