Ekumeniska böneveckan 15-21/1

Ekumeniska böneveckan firas varje år i 75 länder. I Danderyd och Täby är den ekumeniska veckan 15/1-21/1 och det är gemensamma gudstjänster i sju olika kyrkor och kyrkliga gemenskaper i Täby och Danderyd.

Guds hand leder oss är årets tema. Texter, böner och berättelser är utformade av en ekumenisk grupp i Karibien. Kristna i Karibien från olika kyrkotraditioner ser idag hur Guds hand grep in för att göra slut på slaveriet. Det är en gemensam erfarenhet av att Guds frälsningshandlande leder till frihet.

Därför har man valt Moses och Miriams sång (2 Moseboken 15:1–21) som huvudtext för Böneveckan. Det är en sång av triumf över befrielse från förtryck. Detta speglas i den hymn, Guds hand leder oss, som skrevs under ett arbetsmöte för det karibiska ekumeniska rådet i augusti 1981. Den har blivit något av en ”nationalhymn” för den ekumeniska rörelsen i regionen och har översatts till flera olika språk.

15 januari 19.00
Birgittasystarna, Burev. 12, Djursholm. Birgittasystrarna

16 januari 19.00
Vårfrukyrkan, Roslags Näsby (  ), Vår Frus Katolska församling.

17 januari 19.00
Grindtorpskyrkan, Grindtorps skolgränd 4, Täby. Pingst/Grindtorpskyrkan

18 januari 19.00
Tibble kyrka, Attundav. 3, Täby. Täby församling.

19 januari 19.00
Enebykyrkan, Eneby torg. Kyrkan i Enebyberg (Samarbetskyrka)

20 januari 18.00
Kristen gemenskap, Kevinge värdshus, Edsviksv. 1, Danderyd. Nytt liv – Kristen gemenskap.

21 januari 18.00
Avslutningsgudstjänst i Danderyds kyrka, Angantyrv. 39.
Ulla-Marie Gunner, predikan. Kristina Molander, Christina Molin, Enebykyrkans kör m.fl. Efter gudstjänsten välkomnas alla till kyrkkaffe i Församlingens Hus.

Illustration: Staffan Hellgren