digital själavård

Nätet är en viktig plats för Svenska kyrkan. Precis som det kan finnas präster på ett sjukhus, i ett fängelse eller i ett shoppingcentrum så är jag präst på sociala medier, säger Svenska kyrkans nätpräst Charlotte Frycklund. 

 

Charlotte Frycklund  är Svenska kyrkans första nätpräst. Hon är del av en redaktion som arbetar med Svenska kyrkans Facebook, Instagram och Twitter.
– För en del ska det mycket till för att de ska våga ta en prästs tid och be om ett enskilt samtal. Facebook sänker trösklarna till samtal. Ju mer man som präst finns där, desto fler frågor kommer.

Svenska kyrkans Facebooksida har långt över 50 000 följare. Bland följarna är få under 20 år och det är fler kvinnor än män.
– Men jag för fler samtal med män på Facebook än vad jag gjorde när jag arbetade
som präst i en församling.

När terrorattacken på Drottninggatan hände ville Svenska kyrkan öppna kyrkorna i Stockholm för att ta emot oroliga medmänniskor. Men det gick inte när polisen uppmanade alla att lämna innerstaden, så istället öppnade man en nätkyrka.
– Vi kallade in alla våra frivilliga präster och vi bad böner och hade många bra samtal på Facebook. Man kunde tända digitala ljus. Vi nådde 212 000 människor, en stor församling, under några timmar, säger Charlotte Frycklund.

Även på nätet kan man ha kyrkliga upplevelser, menar hon.
– Att följa vår veckocykel på Facebook kan bli som ett gudstjänstliv. Ibland lägger vi ut ett böneinlägg, ”Nu finns det massor av präster som kan be här för dig”, och då hör många av sig.

Charlotte Frycklund tänker att det hon gör på nätet är en form av själavård. Även om det inte sker i ett stängt rum ansikte mot ansikte.
– Det finns ett värde i att föra vissa samtal offentligt. Vi fick exempelvis en fråga om hur Gud kan tillåta att barn dödas. Mannen som skrev var öppen och ödmjuk och många andra följare skickade hjärtan och bad för honom.

Blir samtalet för privat eller personligt flyttas det till chatten på Facebook, där
bara avsändare och mottagare kan läsa.

Vad kan du få för andra frågor?
– Allt från en elev som håller på med ett skolarbete och undrar hur Svenska kyrkan ställer sig till djurförsök till existentiella frågor som hur kan det här hända just mig eller någon jag älskar just nu?

Ganska ofta skriver folk att det inte är rimligt att Gud finns.
– Jag brukar dela med mig av hur jag tänker om Gud. Och berätta att även om jag har varit med om svåra saker så tror jag ändå. Gör man det på ett ödmjukt sätt är det lite som att man kan låna ut sitt hopp.

Det skrivna samtalet är svårt, men Charlotte Frycklund tycker att det är spännande att få till ett gott tonfall i skrift.
– Orden låter alltid lite kallare när man läser dem än när man hör dem och det svåra är att man inte kan se glad ut i skrift.

Då får man istället använda vissa uppmuntrande ord och jag försöker bekräfta personen i den känslan de har.

Emojier då?
– Jag försöker att inte använda dem. Men ibland är ett hjärta det bästa man kan ge och det händer att jag gör det.

Kan det bli missuppfattningar?
– Ja, precis som i ett vanligt samtal.

Charlotte Frycklund använder språket på olika sätt. På Facebook skriver hon nyanserat och ödmjukt men på Twitter, med sina 140 tecken, ”får man strunta i finliret och gå rakt på kärnan”.
– Det är roligt att fatta sig kort och tvingas fundera över vad som är viktigast i det man vill säga, men det är svårt att ha en riktigt bra diskussion.

Svenska kyrkan får även ta emot en hel del ilska och hat i sina sociala medier och vissa inlägg orsakar fler otrevliga kommentarer än andra.
– Men sedan nätrörelsen ”#Jag är här” uppstod så har fler gått in och lugnat ner på vår sida. Det är väldigt skönt att känna att man inte är ensam mot hatet.

Kan du sakna något som från ditt arbete i den analoga världen?
– Ja, det är klart – dop, vigslar och begravningar. Och konfirmander! Jag skulle vilja ha konfirmation på Instagram.

Vad hoppas du på framöver?
– Jag hoppas att vi blir fler nätpräster. Och jag hoppas att fler människor ska våga
diskutera sin tro med varandra. Tro är inte något vi är olika bra på utan alla brottas med sin egen tro. Tänk om alla kunde släppa på prestigen och låta var och en vara där den är i sin tro.

Följ Svenska kyrkan på Facebook (Svenska kyrkan), Instagram (@svenskakyrkan_delar) och Twitter (@svenskakyrkan).
Följ Danderyds församling på Facebook (Danderyds församling samt Ung i Danderyd), Instagram (@kyrkansforskola_danderyd).