Diakonins månad – fokus på äldres liv och hälsa

– När livet förändras behöver man nya vänner och nya platser för att må bra. Vi hjälper äldre människor som vill engagera sig i olika verksamheter, säger diakonen Elisabeth Stenberg.

För att få ett bra liv behövs samma sak i alla åldrar – vi behöver känna att vi är del av ett sammanhang och har en meningsfull uppgift.
– Livet förändras när man blir äldre och man kanske måste hitta nya vänner på
nya arenor, säger Elisabeth Stenberg.

– Äldre har både livserfarenhet och visdom som kan vara till glädje och ett stöd för yngre generationer. När man slutar arbeta kan man arbeta som volontär. Det känns oftast väldigt meningsfullt att göra något för andra och känna sig behövd.

För ett gott psykiskt och andligt välbefinnande behöver man även träffa andra. Danderyds församling arbetar för att bryta isolering och ensamhet genom olika mötesplatser: Andrum i Mörby centrum, gymnastikgrupper, Afternoon tea, konserter, pilgrimsvandringar, samtalsgrupper och gudstjänster.

I september är det Diakonins månad som handlar om äldres psykiska ohälsa.

Diakonins dag hålls i Danderyds kyrka söndag 9 september 11.00 med diakonerna Elisabeth Stenberg, Estelle Wiesel och Charlotte Dunér samt Susanna Widner och Carl Henric Svanell, präster.  Efter gudstjänsten blir det kyrksoppa i Församlingens Hus med ett samtal om att vara medmänniska och hälsa och välbefinnande för äldre.