Danderyds kyrka byggs ut

Danderyds kyrka är en levande och välbesökt kyrka. För att öka tillgängligheten görs en tillbyggnad och en ny ingång tas upp i kyrkans norra långskepp. Arbetet kommer att ske under tiden juni-december 2017.

Tillbyggnaden kommer att innehålla ett rum där brudpar, körer och begravningssällskap kan samlas samt garderob och handikapptoalett.

I juni– juli 2017 kommer Danderyds kyrka att vara helt stängd.

Juni, juli och augusti kommer söndagens gudstjänster, med undantag av konfirmationsmässorna, vara i Petruskyrkan (Kyrkvägen 27) i Stocksund.

Augusti–december 2017 kommer kyrkan att vara öppen endast fredag, lördag
och söndag.

danderyds-kyrka-sommar-liten