Varde ljus

Kvinnor, anställda i Svenska kyrkan har skrivit på ett upprop med anledning av #metoo. I uppropet vill man synliggöra att kvinnor i Svenska kyrkan också utsätts för sexuella trakasserier. Uppropet är också en solidarisk handling med kvinnor inom andra yrkesgrupper.

Sexuella trakasserier är ett strukturellt problem i samhället som vi gemensamt måste ta ansvar för.

I Danderyds församling eftersträvar vi att skapa miljöer och mötesplatser där man ska känna sig trygg. Vi vill också motverka den tystnadskultur som kan uppstå. Det gör vi bland annat genom att:
– utbilda personal
– undvika att man arbetar ensam
– i ledningsgruppen arbeta fram riktlinjer för exempelvis hembesök.

På Svenska kyrkans hemsida kan du läsa vidare om det stöd man kan få om man blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Läs också ärkebiskop Antje Jackeléns uttalande.