Kalendarium

 • « Nov 2017 »
  TiOnToFr
    1

  Ljusutdelning i Mörby »
  kl 07:30

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Veckomässa och öppet hus »
  kl 13:00

  2

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  3

  Frukost i gemenskap »
  kl 09:00

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Öppet hus, Församlingens hus »
  kl 12:00

  Öppet hus, Djursholm »
  kl 12:00

  4

  ALLA HELGONS DAG »
  all day

  Gudstjänst, Djursholm »
  kl 11:00

  Minnesgudstjänst, Eneby »
  kl 11:00

  Öppet hus, Församlingens hus »
  kl 12:00

  Öppet hus, Djursholm »
  kl 12:00

  Öppet hus, Danderyds kyrka »
  kl 12:00

  Kyrkogårdsvandring »
  kl 13:00

  Minnesgudstjänst, Danderyd »
  kl 16:00

  Minnesgudstjänst, Altorp »
  kl 16:00

  5

  SÖN EFTER ALLA HELGONS DAG »
  all day

  Högmässa, Danderyd »
  kl 11:00

  Gudstjänst med ljuständning »
  kl 11:00

  Pilgrimsvandring »
  kl 11:30

  Öppet hus, Församlingens hus »
  kl 12:00

  Konsert: Hundra tända ljus »
  kl 16:00

  6

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Andakt och öppet hus »
  kl 13:00

  Existensiell hälsa »
  kl 17:00

  7

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Helig dans »
  kl 10:30

  Kyrkofullmäktige »
  kl 19:00

  8

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Babysång »
  kl 11:30

  Veckomässa och öppet hus »
  kl 13:00

  Bibeln och mitt liv »
  kl 13:30

  Afternoon tea »
  kl 14:00

  9

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Ungdomsmässa, och -kväll »
  kl 19:00

  10

  Frukost i gemenskap »
  kl 09:00

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  1112

  22:A SÖN E TREFALDIGHET »
  all day

  Gudstjänst, Djursholm »
  kl 11:00

  Gudstänst, Eneby »
  kl 11:00

  Högmässogudstjänst »
  kl 11:00

  Sätramässa »
  kl 16:00

  13

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Andakt och öppet hus »
  kl 13:00

  14

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Lunchmusik med soppa »
  kl 12:00

  Livsglädje tillsammans »
  kl 14:00

  Andlig vägledning »
  kl 19:00

  15

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Husdjursandakt, Sätra »
  kl 12:03

  Veckomässa och öppet hus »
  kl 13:00

  Bibeln och mitt liv »
  kl 13:30

  16

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Ungdomsmässa, och -kväll »
  kl 19:00

  17

  Frukost i gemenskap »
  kl 09:00

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  18

  Konsert: Lilla akademien »
  kl 16:00

  19

  SÖN FÖRE DOMSÖNDAGEN »
  all day

  Gudstänst, Eneby »
  kl 11:00

  Temamässa: Hopp »
  kl 11:00

  Högmässa, Djursholm »
  kl 11:00

  20

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Vardagsgudstjänst, Enen »
  kl 09:30

  Andakt och öppet hus »
  kl 13:00

  Existensiell hälsa »
  kl 17:00

  21

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Helig dans »
  kl 10:30

  Vardagsgudstjänst, Kyrkbacken »
  kl 13:30

  22

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Babysång »
  kl 11:30

  Veckomässa och öppet hus »
  kl 13:00

  Bibeln och mitt liv »
  kl 13:30

  Afternoon tea »
  kl 14:00

  23

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Adventssamling, Djursholm »
  kl 09:30

  Ungdomsmässa, och -kväll »
  kl 19:00

  24

  Frukost i gemenskap »
  kl 09:00

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  2526

  DOMSÖNDAGEN »
  all day

  Högmässogudstjänst »
  kl 11:00

  Gudstjänst, Eneby »
  kl 11:00

  Gudstjänst, Djursholm »
  kl 11:00

  Teologiska samtal »
  kl 13:00

  27

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Andakt och öppet hus »
  kl 13:00

  Samtal med Anders Arborelius »
  kl 19:00

  28

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Andlig vägledning »
  kl 19:00

  29

  Den unika blåa planeten »
  kl 09:00

  Veckomässa och öppet hus »
  kl 13:00

  Bibeln och mitt liv »
  kl 13:30

  30

  Adventsgudstjänst »
  kl 09:30

  Ungdomsmässa, och -kväll »
  kl 19:00

     
 • Facebook